Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Sobota    19 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
    Sprawy obywatelskie
    Urząd Stanu Cywilnego
    Działalność gospodarcza
    Gospodarka przestrzenna i budownictwo
    Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
    Rolnictwo i Środowisko
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 7 odwiedzin: 2745770
  
Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska

 

I.                   MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

W Starym Kurowie jest to:

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Kurowie

ul. Daszyńskiego 1

Pokój numer 11

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek 7:30 - 17:00

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • obywatel polski, który ukończył 18 lat
  • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
  • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

II.                 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

III.             WYMAGANE DOKUMENTY

·         wniosek

·         dokument tożsamości do wglądu

·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

  • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
  • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
  • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
  • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę
  • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
  • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka

IV.             OPŁATY

opłata skarbowa za przyjęcia oświadczenia - 37 zł

Opłatę skarbową gotówką uiszcza się   bezpośrednio w kasie urzędu w chwili składania wniosku lub przelewem na konto urzędu:
Urząd Gminy Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo
Lubusko- Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku oddział w Starym Kurowie:

39 8362 0005 0260 0912 2000 0010

 

V.                TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

VI.             PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z póź. zm)

VII.          UWAGI

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.