Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Sobota    19 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 3 odwiedzin: 2745450
  
Projekt systemowy 2013

Projekt systemowy
„Program aktywności społeczno-zawodowej klientów ośrodka pomocy społecznej w Starym Kurowie”

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zespół projektowy
Kierownik OPS: Wioletta Zakrzewska- Jarmuszkiewicz

Koordynator: Renata Gorczyca

Specjalista ds. finansowych: Anna Sawicka

pracownik socjalny: Ewelina Sosińska

Asystent Rodziny: Katarzyna Antonowicz

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM „POZNAJEMY SIEBIE”

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz integracja uczestników projektu

Cele i przebieg treningu umiejętności społecznych:

¢  wyćwiczenie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, które ułatwią funkcjonowanie w środowisku;

¢  wykształcenie podstawowych kompetencji społecznych;

¢  zaplanowanie zmian w życiu;

¢  wzmocnienie cech mających wpływ na umiejętność rozwiązywania codziennych problemów;

¢  wzrost osobistych predyspozycji (poprawa autoprezentacji, zwiększenie koncentracji, radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów, nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych);

¢  Samopoznanie – poznanie mocnych i słabych stron;

¢  Rozwijanie zdolności komunikowania się z innymi;

¢  Pokonanie barier komunikacyjnych;

¢  Wzmocnienie samooceny.

Efekty:

¢  Zdobycie umiejętności współpracy w grupie;

¢  Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości;

¢  Integracja w zespole;

¢  Zaplanowanie zmian w życiu;

¢  Wzmocnienie cech uczestników projektu mających wpływ na umiejętność rozwiązywania codziennych problemów.

 

TRENING HIGIENICZNY

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości poprzez poprawę wizerunku zewnętrznego oraz nabycie umiejętności z zakresu dbania o higienę osobistą.

Cele i przebieg treningu higienicznego:

¢  Wzmocnienie samooceny w/w poprzez poprawę wizerunku zewnętrznego;

¢  Podczas treningu higienicznego każdy uczestnik skorzystał z porad jak dbać o higienę osobistą tj. zadbanie o higienę twarzy, dłoni, włosów, a także jak dobrać fryzurę i makijaż do stroju na różne okazje.

Efekty:

¢  Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości;

¢  Uczestnicy projektu zrozumieli jak ważny jest wizerunek zewnętrzny i dbanie o higienę osobistą;

¢  Nabyli wiedzę z zakresu prawidłowego dbania o higienę osobistą.

 

TRENING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zdobycie informacji na temat chorób oraz stosowania profilaktyki zdrowotnej.

Cele i przebieg treningu zdrowego stylu życia:

¢  Zdobycie informacji dot. prowadzenia zdrowego stylu życia;

¢  W czasie zajęć zrealizowano tematy dotyczące profilaktyki zdrowotnej, chorób cywilizacyjnych, zagrożeń wynikających z niewłaściwego przestrzegania zdrowego stylu życia, złych nawyków oraz nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

¢  Odbyły się rozmowy dotyczące regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

¢  Odbyły się również zajęcia praktyczne na fantomie zmian nowotworowych piersi. Na zajęciach motywowano również do aktywności fizycznej i zdrowego żywienia jako czynnika mającego duży wpływ na organizm człowieka. 

Efekty:

¢  Zrozumienie przez uczestników projektu jak ważna jest profilaktyka zdrowotna.

¢  Nabycie umiejętności życia zgodnie ze zdrowym stylem życia.

¢  Świadomość jak ważna jest profilaktyka zdrowotna, że „lepiej zapobiegać chorobom niż leczyć.”

 

ZAJĘCIA REMONTOWO- PORZĄDKOWE

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności w pracach remontowo – porządkowych, które mogą być przydatne w wyremontowaniu oraz posprzątaniu własnych domów.

Cele i przebieg zajęć remontowo – porządkowych:

¢  Nabycie umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo – porządkowych;

¢  Nabycie umiejętności remontowych oraz zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac remontowych;

¢  Wzrost zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej (malowanie i sprzątanie sal w Przedszkolu Kumunalnym w Starym Kurowie);

¢  Zwiększenie integracji z innymi uczestnikami projektu.

 

Efekty:

¢  Uczestnicy projektu nabyli umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo – porządkowych;

¢  Poprzez uczestnictwo w pracach remontowo – porządkowych uczestnicy projektu nauczyli się organizacji pracy w zespole, podziału obowiązków, wykonywania prac remontowych i porządkowych zgodnie z poszczególnymi etapami;

¢  Wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym.

 

TRENING KULINARNY

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności w przygotowywaniu codziennych posiłków.

Cele i przebieg treningu kulinarnego:

¢  Zwiększenie samodzielności w przygotowywaniu prostych codziennych posiłków;

¢  Nabycie umiejętności dekoracji stołu oraz estetycznego podania posiłku (dekoracja stołu i potraw);

¢  Zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo i higienę w trakcie przygotowywania posiłków;

¢  Poszerzenie katalogu posiłków oraz kultury zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków (nauka savoire-vivre);

¢  Zapoznanie się z higieną i organizacją pracy w kuchni.

Efekty:

¢  Nabycie umiejętności kulinarnych oraz dekoracji stołu i potraw

¢  Zapoznanie się z pracą w kuchni, jej higieną estetyką i organizacją

¢  Poszerzenie horyzontów w temacie kulinarnym przez uczestników projektu i uzupełnienie braków wiedzy w gotowaniu potraw oraz pieczeniu ciast.

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Cele zajęć z doradcą zawodowym:

¢  Wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie sprawności poruszania się po otwartym rynku pracy;

¢  Dostrzeżenie wartości pracy;

¢  Poprawa zdolności do zatrudnienia.

Efekty:

¢  Wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym;

¢  Wzrost wiedzy na temat pisania CV i listu motywacyjnego;

¢  Aktywne poszukiwanie zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

 

TRENING GOSPODAROWANIA BUDŻETEM DOMOWYM

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zdobycie umiejętności z zakresu gospodarowania budżetem domowym.

Na zajęciach zrealizowano tematy:

¢  Planowania budżetu domowego;

¢  Szukanie oszczędności;

¢  Eliminowanie niepotrzebnych wydatków;

¢  Umiejętności wyboru odpowiednich usług finansowych oraz uświadomienie dlaczego warto oszczędzać i planować swoje finanse.

¢  Zostały wprowadzone rady dot. tworzenia celu finansowego, zapisywania budżetu, opracowywania planu „na nagłe wydatki”.

Efekty:

Podwyższenie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi;

 

 

ZAJĘCIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera przydatnej w życiu codziennym.

Tematyka zajęć z podstaw obsługi komputera:

¢  Wykorzystanie komputera i Internetu jako narzędzia w poszukiwaniu pracy;

¢  Podstawy programu Microsoft Office Word i Excel

¢  Tworzenie prezentacji w Power Point, obróbka zdjęć.

Efekty:

¢  Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera;

¢  Przygotowanie prezentacji na konferencję podsumowującą działania projektowe.

 

 

 

 

 

Zdjęcia do artykułu
 

1  2  3  4  

 
wszystkich zdjęć: 14

1  2  3  4  
 
«« wstecz
drukuj
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.