Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Sobota    19 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 7 odwiedzin: 2745384
  
Projekt Systemowy 2012

Projekt systemowy
„Program aktywności społeczno-zawodowej klientów ośrodka pomocy społecznej w Starym Kurowie”

poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego

 

Zespół projektowy

kierownik projektu: Wioletta Zakrzewska- Jarmuszkiewicz

koordynator projektu: Renata Gorczyca

pracownik socjalny:
Ewelina Sosińska

Asystent rodziny:
Katarzyna Antonowicz

specjalista ds. obsługi finansowej: Anna Sawicka

 

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych

 

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno - zawodowych oraz integracja uczestników projektu

Cele i przebieg treningu umiejętności społecznych:

ž  wyćwiczenie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, które ułatwią funkcjonowanie w środowisku;

ž  wykształcenie podstawowych kompetencji społecznych;

ž  zaplanowanie zmian w życiu;

ž  wzmocnienie cech mających wpływ na umiejętność rozwiązywania codziennych problemów;

ž  wzrost osobistych predyspozycji (poprawa autoprezentacji, zwiększenie koncentracji, radzenie sobie w rozwiązywaniu problemów, nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych);

ž  Samopoznanie – poznanie mocnych i słabych stron;

ž  Rozwijanie zdolności komunikowania się z innymi;

ž  Pokonanie barier komunikacyjnych;

ž  Wzmocnienie samooceny.

Efekty:

ž  Zdobycie umiejętności współpracy w grupie;

ž  Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości;

ž  Integracja w zespole;

ž  Zaplanowanie zmian w życiu;

ž  Wzmocnienie cech uczestników projektu mających wpływ na umiejętność rozwiązywania codziennych problemów.

Trening higieniczny

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości poprzez poprawę wizerunku zewnętrznego oraz nabycie umiejętności z zakresu dbania o higienę osobistą.

Cele i przebieg treningu higienicznego:

ž  Wzmocnienie samooceny w/w poprzez poprawę wizerunku zewnętrznego;

ž  Podczas treningu higienicznego każdy uczestnik skorzystał z porad jak dbać o higienę osobistą tj. zadbanie o higienę twarzy, dłoni, włosów, a także jak dobrać fryzurę i makijaż do stroju na różne okazje.

Efekty:

ž  Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości;

ž  Uczestnicy projektu zrozumieli jak ważny jest wizerunek zewnętrzny i dbanie o higienę osobistą;

ž  Nabyli wiedzę z zakresu prawidłowego dbania o higienę osobistą.

 

Trening gospodarowania budżetem domowym

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zdobycie umiejętności z zakresu gospodarowania budżetem domowym.

Na zajęciach zrealizowano tematy:

ž  Planowania budżetu domowego;

ž  Szukanie oszczędności;

ž  Eliminowanie niepotrzebnych wydatków;

ž  Umiejętności wyboru odpowiednich usług finansowych oraz uświadomienie dlaczego warto oszczędzać i planować swoje finanse.

ž  Zostały wprowadzone rady dot. tworzenia celu finansowego, zapisywania budżetu, opracowywania planu na „na nagłe wydatki”.

Efekty:

ž  Podwyższenie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi;

 

 

Trening zdrowego stylu życia

 

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz zdobycie informacji na temat chorób oraz stosowania profilaktyki zdrowotnej.

 

Cele i przebieg treningu zdrowego stylu życia:

ž  Zdobycie informacji dot. prowadzenia zdrowego stylu życia;

ž  W czasie zajęć zrealizowano tematy dotyczące profilaktyki zdrowotnej, chorób cywilizacyjnych, zagrożeń wynikających z niewłaściwego przestrzegania zdrowego stylu życia, złych nawyków oraz nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

ž  Odbyły się rozmowy dotyczące regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

ž  Odbyły się również zajęcia praktyczne na fantomie zmian nowotworowych piersi. Na zajęciach motywowano również do aktywności fizycznej i zdrowego żywienia jako czynnika mającego duży wpływ na organizm człowieka. 

Efekty:

ž  Zrozumienie przez uczestników projektu jak ważna jest profilaktyka zdrowotna.

ž  Nabycie umiejętności życia zgodnie ze zdrowym stylem życia.

ž  Świadomość jak ważna jest profilaktyka zdrowotna, że „lepiej zapobiegać chorobom niż leczyć.”

 

 

Trening kulinarny

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności w przygotowywaniu codziennych posiłków.

Cele i przebieg treningu kulinarnego:

ž  Zwiększenie samodzielności w przygotowywaniu prostych codziennych posiłków;

ž  Nabycie umiejętności dekoracji stołu oraz estetycznego podania posiłku (dekoracja stołu i potraw);

ž  Zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo i higienę w trakcie przygotowywania posiłków;

ž  Poszerzenie katalogu posiłków oraz kultury zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków (nauka savoire-vivre);

ž  Zapoznanie się z higieną i organizacją pracy w kuchni.

Efekty:

ž  Nabycie umiejętności kulinarnych oraz dekoracji stołu i potraw

ž  Zapoznanie się z pracą w kuchni, jej higieną estetyką i organizacją

ž  Poszerzenie horyzontów w temacie kulinarnym przez uczestników projektu i uzupełnienie braków wiedzy w gotowaniu potraw oraz pieczeniu ciast.

 

Zajęcia remontowo- porządkowe

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności w pracach remontowo – porządkowych, które mogą być przydatne w wyremontowaniu oraz posprzątaniu własnych domów.

Cele i przebieg zajęć remontowo – porządkowych:

ž  Nabycie umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo – porządkowych;

ž  Nabycie umiejętności remontowych oraz zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac remontowych;

ž  Wzrost zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej (malowanie i sprzątanie klas szkolnych);

ž  Zwiększenie integracji z innymi uczestnikami projektu.

Efekty:

ž  Uczestnicy projektu nabyli umiejętności w zakresie wykonywania prac remontowo – porządkowych;

ž  Poprzez uczestnictwo w pracach remontowo – porządkowych uczestnicy projektu nauczyli się organizacji pracy w zespole, podziału obowiązków, wykonywania prac remontowych i porządkowych zgodnie z poszczególnymi etapami;

ž  Wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym.

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Cele zajęć z doradcą zawodowym:

ž  Wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie sprawności poruszania się po otwartym rynku pracy;

ž  Dostrzeżenie wartości pracy;

ž  Poprawa zdolności do zatrudnienia.

Efekty:

ž  Wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym;

ž  Wzrost wiedzy na temat pisania CV i listu motywacyjnego;

ž  Aktywne poszukiwanie zatrudnienia przez uczestników projektu.

 

 

Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Celem zajęć było zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera przydatnej w życiu codziennym.

Tematyka zajęć z podstaw obsługi komputera:

ž  Wykorzystanie komputera i Internetu jako narzędzia w poszukiwaniu pracy;

ž  Podstawy programu Microsoft Office Word i Excel

ž  Tworzenie prezentacji w Power Point, obróbka zdjęć.

Efekty:

Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera;

Przygotowanie prezentacji na konferencję podsumowującą działania projektowe.

 

 

Zajęcia podsumowujące projekt z psychologiem

Cele zajęć :

ž  Pobudzenie do większej aktywności w życiu;

ž  Zwiększenie refleksyjności oraz poczucia wpływu na własne życie uczestników projektu;

ž  Określenie zmiany, która nastąpiła po zajęciach projektowych

Efekty:

ž  Podsumowanie zajęć projektowych przez każdego uczestnika projektu oraz stworzenie rankingu wg kryterium pragmatyczności oraz atrakcyjności.

 ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ:

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.