Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Niedziela    17 grudnia 2017 imieniny obchodzi: Olimpia, Łukasz, Jolanta  
szukaj
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
  

 
Online: 1 odwiedzin: 2129896
  
Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ogłasza konkurs fotograficzny!

Regulamin konkursu fotograficznego

Zdjęcie do kalendarza

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie do kalendarza, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Wałowej 1 zwana dalej LGD.

1.2. Konkurs trwa od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

1.3. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar Gmin: Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin (z wyłączeniem miasta Świebodzin), Zwierzyn.

2. KATEGORIA KONKURSU I FOTOGRAFIE

2.1. Kategorią tematyczną Konkursu jest:

Fotografia prezentująca rozwój infrastruktury turystycznej lub podniesienie jakości życia społeczności poprzez zrealizowane projekty na wskazanym w punkcie 1.3 Regulaminu obszarze w ramach środków LGD.

2.2. Zgłaszane fotografie muszą być:

·         w wersji papierowej - format A4

·         w wersji elektronicznej (w formacie JPEG z zachowanymi danymi EXIF, rozmiar minimum 1000 pikseli na szerokość)

2.3. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. Uczestnik Konkursu oświadcza,
iż zgłaszane prace nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach.

2.4. Zezwala się na retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie, jasność lub kontrast całej fotografii.

2.5. Zezwala się na wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu fotografii
z całego, oryginalnego kadru.

2.6. Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych fragmentach,
a w szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii.

2.7. Uczestnik zgłaszając fotografię do Konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a ewentualne osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.

2.8. Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest aby fotografie zawierały przemoc lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

2.9. Zgłoszone zdjęcia nie spełniające w/w wymogów nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie wskazanym
w punkcie 1.3. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami lub współpracujące z LGD.

3.3. Uczestnicy nie spełniający któregokolwiek z w/w warunków zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.

4. UDZIAŁ W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

• Przesłać fotografię konkursową w wersji elektronicznej i papierowej wraz z formularzem zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie www.lgddzn.pl

4.2. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane, lub nie spełnią warunków określonych
w punkcie 4.1 zostaną wykluczone z Konkursu.

4.3. Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą zdjęcia po zakończeniu Konkursu nie będą brały w nim udziału.

4.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.5. Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez LGD ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – jest LGD. W szczególności Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.

4.6. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem LGD zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych
w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie.

4.7. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to,
iż z dniem przekazania LGD zdjęć udziela LGD bezpłatnej i bezterminowej licencji do wydawania
i rozpowszechniania prac.

5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

5.1. Po zakończeniu Konkursu Jury w składzie:

·         Barbara Naks – Przewodnicząca Komisji,

·         Marzena Kropp – Członek Komisji,

·         Arkadiusz Piotrowski – Członek Komisji,

 

dokona oceny wybranych zdjęć pod kątem jakości, oryginalności i wyjątkowości.

5.2. Po dokonaniu oceny wszystkich prac, Jury dokona wyboru najlepszego zdjęcia, którego autor zostanie ogłoszony Zwycięzcą Konkursu.

5.3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.4. Informacje na temat Zwycięzcy oraz zwycięskiej pracy zostaną ogłoszone na stronie www.lgddzn.pl do dnia 20.11.2013 r.

5.5. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do nagrody.

5.6. Fundatorem nagrody jest LGD w ramach realizacji działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

5.7. Nagrodą w Konkursie będzie wskazany przez Zwycięzcę sprzęt o wartości do 1 500,00 zł brutto.

5.8. Zwycięzca zostanie poinformowany o fakcie wygrania Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej
w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na podany
w formularzu adres e-mail.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. LGD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, który jest dostępny na stronie www.lgddzn.pl.

6.2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

6.3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego

6.4. LGD zastrzega sobie prawo do legitymowania osoby odbierającej nagrodę i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w formularzu rejestracyjnym.

6.5. Zgodność z podanymi przy rejestracji danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.

7. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu jest Aldona Danielska, Tel. 509 631 352,

e-mail: adanielska@lgddzn.pl

 

 

 

 
 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2017 Stare Kurowo. All rights reserved.