Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Sobota    19 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 5 odwiedzin: 2745491
  
Projekt systemowy POKL 2010r.

 

 

 

Charakterystyka projektu systemowego POKL– 2010r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie w 2010r. w okresie: od dnia 01.04.2010r. do 31.12.2010r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod tytułem: „Program aktywności społeczno – zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie”.

 

 

1. Założenia projektu:

Ø  Cel główny projektu:

ð Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczno – zawodowej bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie.

Ø  Cele szczegółowe projektu:

ð Dostosowanie kwalifikacji zawodowych i społecznych do potrzeb lokalnego rynku pracy;

ð Zmniejszenie izolacji społecznej wśród uczestników projektu;

ð Zwiększenie samooceny wśród uczestników;

ð Nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej; wzrost efektywności pracy socjalnej poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego.

 

2. Grupy docelowe - Beneficjenci Projektu:

Docelową grupę projektu będą stanowiły osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Stare Kurowo, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, utrudniającym prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. W/w osoby posiadają niskie kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności społeczne, które powodują trudności w prawidłowym poruszaniu się po rynku pracy i jednocześnie chciałyby rozpocząć działania w ramach projektu umożliwiające i ułatwiające im znalezienie zatrudnienia.

Projekt zakłada objęcie działaniami 11 osób, które spełniają jednocześnie określone warunki / kryteria:

Ø  Osoby bezrobotne;

Ø  Mieszkańcy gminy Stare Kurowo;

Ø  Osoby, które zdecydują się podpisać kontrakt socjalny i będą akceptować jego założenia.

Przestrzegając założenia polityki równych szans, udział w projekcie stanowić będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a warunkiem udziału jest również kryterium wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe; oraz brak prawa jazdy.

 

 

3. Działania realizowane w ramach projektu:

Działania realizowane będą w ramach pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji:

Ø  Warsztaty z psychologiem (grupowe i indywidualne) – W ramach zajęć z psychologiem przewiduje się wykształcenie następujących elementów: nabycie przez uczestników umiejętności i kompetencji społecznych, kształtowanie pozytywnych motywacji wobec zmian prowadzących do samodzielności, wzmocnienie samooceny, nabycie umiejętności zmierzających do poszukiwania pracy a następnie do jej utrzymania, umiejętność gospodarowania własnym czasem

Ø  Zajęcia z kosmetyczką -  mają ukazać sposoby dbania o wizerunek zewnętrzny;

Ø  Zajęcia z prawnikiem - w ramach zajęć z prawnikiem beneficjenci zapoznają się z przepisami dotyczącymi podstaw prawa pracy, obowiązkami pracownika i pracodawcy;

Ø  Warsztaty z doradcą zawodowym – indywidualne i zbiorowe zajęcia z doradcą zawodowym, w ramach których sporządzona zostanie diagnoza zawodowa oraz wprowadzone zostaną elementy motywowania do podejmowania czynności zmierzających do poszukiwania zatrudnienia, wskazywanie metod poszukiwania pracy, nabycie umiejętności analizowania niepowodzeń związanych z poszukiwaniem pracy. Po ukończeniu zajęć beneficjent nabędzie umiejętności w ramach: przygotować dokumenty aplikacyjne, przeprowadzić rozmowę z pracodawcą, zastosować technikę autoprezentacji;

Ø  Szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu prawa jazdy kat. B – pozwoli uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, które zadecydują o większej konkurencyjności na rynku pracy;

Ø  Zapewnienie posiłku – catering + obiad dla uczestników projektu (w czasie trwania zajęć).

 

 

4. Przewidywane rezultaty projektu:

Ø  Zawarcie 11 kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu;

Ø  Uzyskanie 11 opinii zawodowych;

Ø  Uzyskanie 11 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przygotowującego do egzaminu uzyskania prawa jazdy kat. B;

Ø  Zatrudnienie pracownika socjalnego;

Ø  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń + lista obecności uczestników z własnoręcznymi podpisami;

Ø  Poprawa umiejętności interpersonalnych wśród beneficjentów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących (ok. 80% uczestników);

Ø   Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych, przełamywania barier społecznych (ok. 80% uczestników);

Ø  Uzyskanie wiedzy dotyczącej poruszania się po rynku pracy (ok. 80% uczestników);

Ø  Podniesienie samooceny (ok. 80% uczestników);

Ø  Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV; ok. 80% uczestników);

Ø  Nabycie umiejętności dbania o wizerunek zewnętrzny (ok. 80% uczestników).

 

 

 5. Kadra zarządzająca projektu:

Ø  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Wioletta Zakrzewska-Jarmuszkiewicz

Ø  Koordynator projektu – Renata Gorczyca

Ø  Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji – Agnieszka Kuczyńska

Ø  Specjalista ds. obsługi finansowej – Anna Sawicka

Ø  Specjalista ds. promocji – Kamila Kucharska

Ø  Pracownik socjalny nowozatrudniony do projektu – Ewelina Sosińska

 

 

 

 

 

Ważne informacje:

 

Miesiąc kwiecień 2010r.

Dnia 28 kwietnia 2010r. (środa) w godzinach: 1530 - 1830 w Biurze Projektowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie, przy ul. Kościuszki 77/4, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne uczestników projektu. Wszystkich zainteresowanych, spełniających w/w kryteria serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Na spotkanie należy zabrać ze sobą:

Ø  Dowód osobisty;

Ø  Aktualne zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (wystawione w miesiącu kwietniu 2010r.)

 

Miesiąc maj 2010r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 24 maja 2010r. rozpoczyna się cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Program aktywności społeczno – zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie”.

 

 

Harmonogram

 

Maj 2010r.

24.05.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

25.05.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

26.05.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

28.05.2010r. – zajęcia z prawnikiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w GOK, ul. Żymierskiego 8, Stare Kurowo;

29.05.2010r. – zajęcia z prawnikiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo.

 

Czerwiec 2010r.

04.06.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia indywidualne), godz. 800 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

05.06.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia indywidualne), godz. 900 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

07.06.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

08.06.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

14.06.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe), godz. 800 – 1300, sala w GOK, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

16.06.2010r. – zajęcia z kosmetyczką, godz. 900 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

17.06.2010r. – zajęcia z kosmetyczką, godz. 900 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

18.06.2010r. – zajęcia z kosmetyczką, godz. 900 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

19.06.2010r. – zajęcia z kosmetyczką, godz. 900 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

23.06.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

24.06.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 1000 – 1500, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

26.06.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe), godz. 800 – 1300, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo.

 

Lipiec 2010r.

05.07.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe), godz. 800 – 1300, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

10.07.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe), godz. 800 – 1300, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

20.07.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 800 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

21.07.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia grupowe), godz. 900 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

22.07.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia indywidualne), godz. 900, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

23.07.2010r. – warsztaty z psychologiem (zajęcia indywidualne), godz. 900, sala w OSP ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

24.07.2010r. – warsztaty z doradcą zawodowym (zajęcia indywidualne), godz. 900, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo.

 

Sierpień 2010r.

02.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

04.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

06.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

09.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

11.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

13.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

16.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1400, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo;

18.08.2010r. – zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B, godz. 1000 – 1200, sala w OSP, ul. Kościuszki 77/3, Stare Kurowo.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Informacje przygotowała:

                                                                                                                     Kamila Kucharska

 

 

 

 


 

 

Miesiąc sierpień 2010r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dnia 18 sierpnia 2010r. odbędą się ostatnie zajęcia teoretyczne – wykłady z kursu na prawo jazdy kat. B i na dzień 30 sierpnia 2010r. (poniedziałek) wyznaczony został termin na teoretyczny egzamin wewnętrzny. Egzamin (rozwiązanie testu) odbędzie się o godzinie 1000 i będzie trwał, tak jak egzamin właściwy, 25 minut. Test uznany zostanie za pozytywnie rozwiązany (a tym samym egzamin wewnętrzny za zdany!) w przypadku udzielenia przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi (na 18 pytań) w w/w czasie. Wszystkim kursantom życzymy POWODZENIA!

Po zakończeniu kursu teoretycznego rozpoczyna się szkolenie praktyczne – nauka jazdy, która obejmuje 30 godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika.

 

 

 

Kamila Kucharska

 

 

 

 

Miesiąc październik 2010r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach realizacji projektu wyznaczone zostały terminy spotkań z psychologiem – wsparcie psychologiczne. Warsztaty indywidualne odbędą się w dniach: 08 listopada i 09 listopada 2010r. od godz. 1000. Każdy z uczestników zostanie powiadomiony telefonicznie o dniu i dokładnej godzinie, w której odbędą się spotkania indywidualne. Natomiast trening grupowy wyznaczony został na dni: 24 listopada i 25 listopada 2010r. od godziny 1000 (łącznie 9 godzin dydaktycznych).

 

Cele i program spotkań z psychologiem:

Ø  Ugruntowanie podjętych decyzji dotyczących rozpoczętego procesu zmiany;

Ø  Przepracowanie indywidualnych barier w uczeniu się i samorozwoju, które pojawiły się w trakcie projektu;

Ø  Wsparcie w ukończeniu kursu i wykorzystaniu zdobytych kwalifikacji zawodowych;

Ø  Przygotowanie do pokonywania emocjonalnych trudności, które mogą się pojawić podczas poszukiwania pracy;

Ø  Program zajęć indywidualnych ma na celu konfrontację uczestników z postępem w realizacji wytyczonych wcześniej planów; omówienie własnych trudności oraz trudności z reakcją środowiska na planowane zmiany;

Ø  Trening grupowy będzie obejmował m.in. określenie atutów zawodowych oraz sposobów ich prezentowania, sztukę przekonywania podczas rozmowy kwalifikacyjnej – scenki symulacyjne z użyciem kamery. W programie zaplanowane zostało także radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, emocjami, zniechęceniem po zakończeniu projektu, szanse i zagrożenia planu długoterminowego oraz bilans zdobytych umiejętności twardych i miękkich a także ich wpływu na poczucie własnej wartości.

 

 

 

Kamila Kucharska

 

Miesiąc listopad 2010r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach realizacji projektu na dzień 30 listopada 2010r. wyznaczony został termin konferencji podsumowującej działania projektowe dla społeczności lokalnej. Zgodnie z założeniami konferencja ma na celu przedstawienie osiągnięć uczestników projektu wraz z przedstawieniem dokumentacji fotograficznej i multimedialnej przygotowanej z poszczególnych działań. Podczas konferencji odbędzie się debata dotycząca specyfiki rozwiązywania problemów występujących w grupie objętej wsparciem, jako przykładu rozwiązywania ogólnych problemów występujących w grupie społeczeństwa na obszarze działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie.

Konferencja wraz z cateringiem odbędzie się dnia 30 listopada 2010r. od godziny 1400 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie przy ul. Kościuszki 77/3.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Kamila Kucharska

 

 

 

Zdjęcia do artykułu
 

 
wszystkich zdjęć: 3
 
«« wstecz
drukuj
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.